watermark logo

Up next


ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ । ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಯುಃಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ

26,564 Views
BhaktiSiri
6
Published on 21 Nov 2020 / In People & Blogs

⁣ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ । ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಯುಃಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next